ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τι προσφέρουμε

Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Κυκλάδων

24/11/2015 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Τί προσφέρουμε

 1. Αξιόπιστη διαχείριση όλων των νομοτυπικών υποθέσεων των επιχειρήσεων - μελών μας όπως: εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές, προεγκρίσεις επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, προεγγραφές, πιστοποιητικά γενικής χρήσης, πιστοποιητικά ιστορικού μέλους, δημοσιεύσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.), πιστοποιητικά μεταβολών, ενημερώσεις Δημοπρασιών και πολλά άλλα, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 2. Οργανωμένες παρεμβάσεις για κομβικής σημασίας ζητήματα για την τοπική επιχειρηματικότητα, όπως:  ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, υπηρεσίες υγείας, το ακτοπλοϊκό και ο αποκλεισμός των νησιών, η κατάργηση και η υποβάθμιση των τοπικών υπηρεσιών, εργασιακά θέματα, θέματα ανάπτυξης των Κυκλαδικών επιχειρήσεων, όπως χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, κλαδικά ζητήματα, η ενεργειακή πολιτική, το περιβάλλον και ο τουρισμός.

 3. Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων σχετικά με την τοπική επιχειρηματικότητα.

 4. Υλικοτεχνικές υποδομές, χώρους και τεχνική υποστήριξη σε 8 σημεία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συμβουλίων, συναντήσεων μελών, συνεργατών και αιτούντων.

 5. Ανταποδοτικές υπηρεσίες για την προβολή, δικτύωση, ανάπτυξη των επιχειρήσεων - μελών μας, μέσα από καινοτόμες λύσεις, εξειδικευμένα εργαλεία και προηγμένες τεχνολογίες.

 6. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και mentoring.

 7. Τεχνογνωσία πάνω στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και έγκαιρη πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης.

 8. Εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης/ αναβάθμισης.

 9. Ενημερώσεις και νέα σε θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες της περιοχής

 10. Έρευνες, μελέτες και προτάσεις που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνεργασία με έγκριτους οργανισμούς.

 11. Συμμετοχή και υποστήριξη επιχειρήσεων μέσα από ειδικές πρωτοβουλίες και δράσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και δίκτυα.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις μας πατήστε εδώ