Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας στις Κυκλάδες για το 2024 (27/02/2024)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος στα επιμορφωτικά προγράμματα του 2024, είναι απαραίτητο να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες... περισσότερα

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για το Α' εξάμηνο 2021 στις Κυκλάδες (25/06/2021)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθούν το 2021. Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιμορφωθεί, να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του... περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισηγητές εκπαίδευσης Τεχνικού Ασφαλείας (08/01/2024)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασκεί με στόχο την επιμόρφωση εργοδοτών στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των επόμενων κύκλων εκπαίδευσης στα νησιά των Κυκλάδων, καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να ενταχθούν στο σχετικό μητρώο εισηγητών του Υπουργείου Εργασίας... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1  2