Πρόσκληση ενδιαφέροντος εισηγητών Τεχνικού Ασφαλείας από το Επιμελητήριο Κυκλάδων (12/07/2019)
 Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασκεί με στόχο την επιμόρφωση εργοδοτών στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας στα νησιά των Κυκλάδων και προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για την καλύτερη υλοποίηση των επόμενων κύκλων εκπαίδευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για το ρόλο του εισηγητή να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος... περισσότερα

Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 2019 (14/02/2019)
Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης οικ. 39278/1823/25.07.2018 (ΦΕΚ 3001/25.07.2018) και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρ... περισσότερα

Υποχρεώσεις εργοδοτών-επιχειρήσεων για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων (02/11/2017)
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τεχνικού Ασφαλείας που υλοποιεί το Επιμελητήριο Κυκλάδων από το 2005 για τα μέλη του, με σκοπό οι εργοδότες των επιχειρήσεων να είναι σε θέση να ασκήσουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), σας ενημερώνει σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σύρου-Κυκλάδων για τις γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, πέρα των ειδικών βάσει κατηγορίας και δραστηριότητας. 1 1.1  Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ). 1.2  Τήρηση υποδείξε..... περισσότερα

Επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας για πρόσωπα που ασκούν εκμετάλλευση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) στην οποία απασχολούνται μέχρι 3 εργαζόμενοι (22/08/2013)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει σχετικα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Νόμου 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 170Α 26/07/2013), σύμφωνα με την οποία: Για πρόσωπα που ασκούν εκμετάλλευση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) στην οποία απασχολούνται μέχρι τρεις (3) εργαζόμενοι, η προβλεπόμενη στο άρθρο 22 του ν. 3850/2010 Α ́ 84) επιμόρφωση τεχνικού ασφαλείας συντελείται, με ηλεκτρονική δήλωσή τους στις οικείες καταστάσεις εργασίας ότι ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ