Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 2019 (19/09/2018)
Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης οικ. 39278/1823/25.07.2018 (ΦΕΚ 3001/25.07.2018) και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρ... περισσότερα

Υποχρεώσεις εργοδοτών-επιχειρήσεων για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων (02/11/2017)
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τεχνικού Ασφαλείας που υλοποιεί το Επιμελητήριο Κυκλάδων από το 2005 για τα μέλη του, με σκοπό οι εργοδότες των επιχειρήσεων να είναι σε θέση να ασκήσουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), σας ενημερώνει σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σύρου-Κυκλάδων για τις γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, πέρα των ειδικών βάσει κατηγορίας και δραστηριότητας. 1 1.1  Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ). 1.2  Τήρηση υποδείξε..... περισσότερα

Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 2017 (03/08/2017)
Μετά την πρόσφατη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό ... περισσότερα

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στην Πάρο 04 & 05 Δεκεμβρίου 2017 (25/10/2017)
Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (κατηγορίας Γ διάρκειας 10 ωρών) στο Γραφείο Πάρου για τους εργοδότες: Δευτέρα 04 και Τρίτη 05 Δεκεμβρίου, ώρες 15:00 - 20:00... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ