ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ποια είναι η ετήσια συνδρομή μου στο Επιμελητήριο Κυκλάδων και με ποιους τρόπους γίνεται η εξόφλησή της;

Συνδρομές μελών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

27/09/2023 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78030/30-12-2014 υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και την υπ΄αριθμ. 36/27-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, η ετήσια συνδρομή των μελών έχει ως εξής:  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΟΣΟ

Ατομική επιχείρηση - Κοινωνία κληρονόμων - Υποκατάστημα αλλοδαπών ατομικής

20,48 €

ΟΕ - ΕΕ - Κοινοπραξία - Αστική εταιρεία - Κοινωνία αστικού δικαίου - Υποκατάστημα αλλοδαπών ΟΕ & ΕΕ

30,72 €

ΕΠΕ - ΣΥΝ.ΜΟΙ - ΙΚΕ - Υποκατάστημα αλλοδαπών ΕΠΕ

40,96 €

ΑΕ - Τράπεζες - Δημοτικές επιχειρήσεις - Υποκατάστημα αλλοδαπών ΑΕ

51,20 €

 

 

 

 

 

 

 

Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει:

  • Στην έδρα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων οδός Απόλλωνος & Λαδοπούλου – Σύρος τηλέφωνο 22810 82346
  • Στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στα νησιά: Νάξο, Σαντορίνη, Πάρο, Μήλο, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο
  • Με κατάθεση στον αρ. λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κυκλάδων: ALPHA BANK GR 0901406260626002002003702 ή ΕΘΝΙΚΗ GR 5801104690000046954511088 
  • Με ταχυδρομική επιταγή
  • Ηλεκτρονικά μέσω του e-Επιμελητηρίου
* Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

 

ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενιαίο τέλος

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

5,12 €

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής

10,24 €

Χορήγηση πιστ/κού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφ/κά ταμεία)

10,24 €

Χορήγηση βεβαίωσης προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

10,24 €

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους

5,12 €

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων

10,24 €

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής

5,12 €

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ

10,24 €

 

 

 


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ