Μεταφορικό Ισοδύναμο 2023 επιχειρήσεων: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής. (11/01/2024)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7574/Β/31.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. 4113.80-02/1501 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2023». περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 2ης φάσης 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» (01/09/2023)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Πέμπτη 30.11.2023.   Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).   Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστα..... περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 1ης Φάσης 2022 Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων (16/01/2023)
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η Φάση 2022 του μέτρου Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) επιχειρήσεων τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Τα παραστατικά που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο για χρηματοδότηση, από 1-1-2022 έως και 30-6-2022, και δεν δύναται να υποβληθούν στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης)». Ως Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››