Αλλαγή στο νόμο για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (02/11/2018)
Σύμφωνα με το νέο νόμο (ΦΕΚ 186 30-10-2018), η δήλωση που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας (30 Σεπτεμβρίου) επιτρέπεται ύστερα από την πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού 200 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των 30 ημερών, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 800 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στ..... περισσότεραΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››