4/5/2020, Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού (07/05/2020)
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η καθοδήγηση τόσο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία, στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, ανεστάλη ολικώς ή εν μέρει, όσο και αυτών που τελούν ήδη σε λειτουργία, ως προς τη λήψη ή τη διατήρηση ή/και βελτίωση ήδη υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού... περισσότερα

15/4/2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με μέτρα για τον Τουρισμό (15/04/2020)
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει και αφορούν τον Τουρισμό. Δείτε όλα τα άρθρα που αφορούν τον Τουρισμό στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.  ..... περισσότερα


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››