Τρέχουσες προσκλήσεις του επενδυτικού νόμου (4399/2016) (25/09/2020)
Δείτε στο συνημμένο αρχείο τη συνοπτική περιγραφή των τρεχουσών προσκλήσεων του επενδυτικού νόμου 4399/2016 ... περισσότερα


Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (15/09/2020)
90573/1.9.2020 Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και η υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››