Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού Τομέα (26/02/2020)
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» ... περισσότερα

Blue Prototype - Νέα Δράση για υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία (10/12/2019)
Blue Prototype - Νέα Δράση για υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία και ειδικότερα με τους τομείς: θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και αλιεία μικρής κλίμακας, θαλάσσια βιοτεχνολογία, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θαλάσσια επιτήρηση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται ... περισσότερα

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα – CLLD/ LEADER (10/12/2019)
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Η πρόσκληση αφορά στις εξής υπο-δράσεις ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››