Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) (09/07/2019)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων κοινοποιεί στα μέλη του το ειδικό ενημερωτικό έντυπο που δημιούργησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε συνεργασία με το ΣΕΔ «Re-Battery AE», το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία, ανά κατηγορία δραστηριότητας, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) ... περισσότερα

Διοργάνωση των 1ων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» (25/06/2019)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για τη διοργάνωση των 1ων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» από την GK MEDIA PUBLISHING και την PALLADIAN CONFERENCES, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Η υποβολή των αιτήσεων, έπειτα από παράταση, μπορεί να γίνει έως την Κυριακή 30 Ιουνίου ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο υλικό ... περισσότερα

Αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας από την Ομοσπονδία των Ισραηλινών Επιμελητήριων (08/05/2019)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για τα αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας με εταιρείες του Ισραήλ, τα οποία έχουν σταλεί στην Πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ από την Ομοσπονδία των Ισραηλινών Επιμελητηρίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο συνημμένο αρχείο .... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››