Σε λειτουργία βρίσκεται το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (13/03/2018)
Σε λειτουργία βρίσκεται από τις 4 Ιανουαρίου 2018 το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μέσω του ιστότοπου http://insuranceregistry.uhc.gr. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει συστήσει και τηρεί το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.), το οποίοεπιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων - μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας - την επαλήθευση ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο πλαίσιο πώλησης ... περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα Ειδικά Μητρώα (25/05/2016)
Τα Ειδικά Μητρώα περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων - Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Εξαγωγείς, Εμπορικοί Αντιπρόσωποι, Αργυροχρυσοχόοι και Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων – για τις οποίες δίνονται χρήσιμες πληροφορίες. Στη συνέχεια υπάρχουν οι διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή των επιχειρηματιών από την κάθε κατηγορία Ειδικών Μητρώων... περισσότερα

Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (15/03/2016)
Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 45/21-11-2014 (ΦΕΚ 3350 Β/12-12-2014) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» σας ενημερώνουμε ότι: Α) κάθε πρόσωπο πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια κατ΄ελάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ωρών, εντός πενταετίας ανεξαρτήτως εάν ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ασφαλιστικής ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ