Οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος επί συγκεκριμένων ζητημάτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (01/06/2023)
Αναρτούμε τις από 18/05/2023 οδηγίες που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η πρώτη οδηγία αφορά στις υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών για το καθεστώς δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και η δεύτερη αφορά στις υποχρεώσεις σε σχέση με τους υπαλλήλους σας που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ... περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ) (03/04/2019)
To Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τους εξαγωγείς ότι μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται και ο θεσμός του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για όλα τα Κ - Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στοχεύει στη διευκόλυνση του ... περισσότερα

Επείγουσα ενημέρωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εγγεγραμμένων στο Επιμελητήριο Κυκλάδων (10/01/2019)
Με το Νόμο 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α’/18-12-2018) έγινε η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.01.2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσής (18.12.2018) του νόμου λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου αυτού, είναι εγγεγραμμένοι ... περισσότερα

Σε λειτουργία βρίσκεται το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (13/03/2018)
Σε λειτουργία βρίσκεται από τις 4 Ιανουαρίου 2018 το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μέσω του ιστότοπου http://insuranceregistry.uhc.gr. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει συστήσει και τηρεί το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.), το οποίοεπιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων - μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας - την επαλήθευση ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο πλαίσιο πώλησης ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ