Χρήσιμες Πληροφορίες για την Ίδρυση Επιχειρήσεων - Εγγραφή Μελών (14/02/2008)
Για να ιδρυθεί μία Επιχείρηση πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, που προβλέπονται από τους σχετικούς Νόμους. Η διαδικασία της εγγραφής γίνεται στο Τμήμα Μητρώου με την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την καταχώρηση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ