ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2024

Στις 18 Νοεμβρίου 2024 οι εκλογές του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με ηλεκτρονική ψήφο

Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στις 18 Νοεμβρίου 2024 ώρα 08:00-19:00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία

04/07/2024 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Εκλογές Επιμελητηρίου Κυκλάδων 2024

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν την 18η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 19:00 (διάρκεια 1 ημέρας) με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
 
 
κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου έχει αναρτηθεί στην Δικτυακή Πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων www.e-kyklades.gr και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην έδρα του (πληροφορίες κ. Γεώργιος Βιδάλης, τηλ. 2281082346 εσωτ. 112).
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΤΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΡΟΥ


DOWNLOADS