ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποιά στοιχεία επικοινωνίας προβάλλονται στον Επιχειρηματικό Κατάλογο των Κυκλάδων;

Ο Επιχειρηματικός κατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει η κάθε επιχείρηση

04/10/2018 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική ώστε να λαμβάνετε άμεση και έγκυρη ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων καθώς και για την προβολή της επιχείρησής σας 365 ημέρες τον χρόνο σε όλο τον κόσμο. 

Ποιά στοιχεία επικοινωνίας προβάλλονται μέσω του Επιμελητηρίου Κυκλάδων;

Αναζητήστε την επιχείρησή σας στον Επιχειρηματικό Κατάλογο και εφόσον επιθυμείτε την τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας όπως συμπληρωθεί η παρακάτω Αίτηση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας.