Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (27/01/2023)
Η Κ.ΕΤ.ΑΝ., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» και κωδικό MIS 5074788 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 19/01/2023 και ώρα 12.00 μ.μ. και προβαίνει στη ... περισσότερα

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά) MIS 5074788 (20/01/2023)
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό MIS 5074788.... περισσότερα

Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 457/24-11-2022 του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» (16/12/2022)
Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 457/24.11.2022 του Υποέργου 2 «Διοίκηση, Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, ΕΣΠΑ 2014-2020 ... περισσότερα

Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 457/24-11-2022 του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» (14/12/2022)
Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 457/24.11.2022 του Υποέργου 2 «Διοίκηση, Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, ΕΣΠΑ 2014-2020 ... περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) στέλεχος διαχείρισης έργων (24/11/2022)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) στέλεχος διαχείρισης έργων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Διοίκηση, Διαχείριση της Πράξης, Δημοσιότητα και Υποστηρικτικές Ενέργειες» της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074788, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, ΕΣΠΑ 2014 ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ