Ανακοίνωση περί Συγκρότησης οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή ενότητα) MIS 5053959 (26/10/2022)
Η Κ.ΕΤ.ΑΝ., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 10/10/2022 και προβαίνει στη Συγκρότηση οριστικού Πίνακα Επ..... περισσότερα

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή ενότητα) MIS 5053959 (20/10/2022)
Η Κ.ΕΤ.ΑΝ., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 10/10/2022 και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Ε..... περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων MIS 5053959 (06/09/2022)
Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959. Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 100 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ