Σε λειτουργία βρίσκεται το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (13/03/2018)
Σε λειτουργία βρίσκεται από τις 4 Ιανουαρίου 2018 το online Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μέσω του ιστότοπου http://insuranceregistry.uhc.gr. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει συστήσει και τηρεί το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.), το οποίοεπιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων - μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας - την επαλήθευση ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο πλαίσιο πώλησης ... περισσότερα

Ενημέρωση προς αργυροχρυσοχόους που έχουν κωδικό αριθμό ταυτότητας κατασκευαστή και ανανεώνουν για την τριετία 2016-2017-2018 (13/11/2015)
Σας γνωρίζομε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14/11-5-1989 Αγορανομική Διάταξη, η έγκριση χρησιμοποίησης της σφραγίδας με τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή που σας χορήγησε το Επιμελητήριο Κυκλάδων, υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ημερολογιακά έτη. Προκειμένου λοιπόν να ανανεώσετε τον κωδικό σας αριθμό για την τριετία  2016-2017-2018 παρακαλούμε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ... περισσότερα

Γνωστοποίηση για Ι.Κ.Ε. (12/11/2014)
Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρο 47, 66, 77 & 96-101) και εγκυκλίους υπ’ αριθμ. Κ2-4113/08-06-2012 Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Κ2-7001/05-12-2013, η επιχείρησή σας είναι υποχρεωμένη μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της: Να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ