Για ποιους λόγους επιβάλλεται να προχωρήσω στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης μου; (11/02/2016)
Ο κυριότερος λόγος είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,αλλά το θέμα είναι σύνθετο.Την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η θωράκιση απέναντι στον ανταγωνισμό σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο (βλέπε π.χ. Κινέζικες εισαγωγές) είναι διαχρονικό θέμα όχι μόνο σε ότι αφορά ταεπίπεδα τιμών και τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και όλη την έκταση των δραστηριοτήτων και κυρίως την φιλοσοφία του μάνατζμεντ.Oι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο σημερινό οικονομικό πε..... περισσότερα

Υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης(επιδότησης) του εκσυγχρονισμού μικρών και μεσαίων μεταποιητικών μονάδων; (11/02/2016)
Όπως είναι γνωστό, κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υλοποιήθηκαν προγράμματα Ενίσχυσης επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών,με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ.Για τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα εξακολουθήσει να υποστηρίζειτις ΜμΕ προς την κατεύθυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, συστημάτων ποιότητας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό των μικρών μεταποιητικών μονάδων κ.α...... περισσότερα

Υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης (επιδότησης) του εκσυγχρονισμού μικρών και μεσαίων μονάδων Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών; (11/02/2016)
Κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υλοποιήθηκαν προγράμματα Ενίσχυσης επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών,με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ.Για τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις ΜμΕ προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού. (βλέπε παραπάνω απάντηση)..... περισσότερα

Θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέριμνα και στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τις μεταποιητικές και λοιπές ΠμΕ και ΜμΕ; (11/02/2016)
Θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέριμνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης αντιπροσωπεύοντας το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν δημιουργήσει περί το 85% των νέων θέσεων εργασίας, συμμετέχοντας στα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα ως κλειδί για την εξασφάλιση της οικ..... περισσότερα

Για τον αγροδιατροφικό τομέα,ποια είναι τα προϊόντα με την ένδειξη ΠΟΠ, ΠΓΕ ή παραδοσιακά; (11/02/2016)
Ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (ΠΓΕ),δηλ. με γεωγραφική ένδειξη,παραπέμπει στο όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από την συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.Επίσης, τα προϊόντα ονομασίας ..... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ