Επιχειρηματικός Οδηγός 2021 για τη Ρωσική Ομοσπονδία (12/11/2021)
Η έκδοση Επιχειρηματικού Οδηγού για τη Ρωσική Ομοσπονδία, από το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα αυτή που είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη (17,1 εκ. τ.χλμ). Στο Α΄ Κεφάλαιο, ο Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Ρωσική Ομοσπονδία 2021, αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά της χώρας, όπως ... περισσότερα

Θέματα Εξαγωγών (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) (16/02/2016)
Χαρακτηριστικά εξωστρέφειας ή εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας για μία χώρα σαν την Ελλάδα, έχουν ή πρέπει να έχουν εξ ορισμού επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού, του Εξαγωγικού Εμπορίου καθώς και της Ναυτιλίας (ποντοπόρου). Με την παρακάτω ομάδα ερωτήσεων παρουσιάζουμε βασικά θέματα εξαγωγικής δραστηριότητας Μικρομεσαίων, κυρίως,επιχειρήσεων (ΜμΕ) (ο χώρος του τουρισμού έχει καλυφθεί με άλλη ομάδα FAQ).Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης, η εξωστρέφεια στους τομείς ..... περισσότερα

Πως ορίζεται μια επιχείρηση ως ΜΜΕ-Μικρό-μεσαία επιχείρηση; (16/02/2016)
Μια επιχείρηση ορίζεται ως ΜμΕ (Μικρό-μεσαία) όταν απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και  ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. Ευρώ, σύμφωνα με τι νόρμες της Ε.Ε. Αντίστοιχα μια επιχείρηση ορίζεται ως ΠμΕ (Πολύ μικρή επιχείρηση) όταν απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της  δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. Ευρώ...... περισσότερα

Για ποιους λόγους θα στραφεί μια μικρή επιχείρηση στις εξαγωγές; (16/02/2016)
Για τις πολύ μικρές και μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις των Κυκλάδων, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είναι συνδεδεμένα με το μέγεθος της τοπικής αγοράς, την έλλειψη αξιόπιστου συστήματος μεταφορών με χαμηλό κόστος, τη μικρή κλίμακα παραγωγής.   Με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, οι επιχειρήσεις των Κυκλάδων μπορούν να υποστηριχθούν προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στις συνα..... περισσότερα

Ποια προβλήματα και κινδύνους θα πρέπει να έχει υπόψη του ο επιχειρηματίας όταν σχεδιάζει έναρξη εξαγωγών; (16/02/2016)
Η ετοιμότητα της επιχείρησης για άνοιγμα σε νέες αγορές είναι το βασικό θέμα που οφείλει να διερευνήσει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας. Η ακριβής εικόνα και η ρεαλιστική εκτίμηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης βάσει της παραγωγικής της δυναμικότητας, των οικονομικών της πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού της, της διοίκησής της κλπ. θα επιτρέψουν στον επιχειρηματία να λάβει ορθές αποφάσεις και να σχεδιάσει τη βελτίωση των αδυναμιών. Τα σημαντικότερα θέματα είναι: Η ανταγωνιστικότητα του πρ..... περισσότερα

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα; (16/02/2016)
Το Eπιμελητήριο Κυκλάδων υποστηρίζει, με τις δομές του, τις επιχειρήσεις της περιοχής ως εξής: Τοπικά γραφεία και αίθουσες εκδηλώσεων με σύγχρονο εξοπλισμό στην Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο, Τήνο, διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα τηλεδιάσκεψης,  που γεφυρώνουν τις αποστάσεις. Στα τοπικά γραφεία του Επιμελητηρίου μπορούν τα μέλη του και τοπικοί φορείς να οργανώσουν συναντήσεις, ημερίδες, ενημερώσεις, εκδηλώσεις. Παρέχει αξιόπισ..... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ