Γιατί η επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς την είσπραξη των απαιτήσεών της; (11/02/2016)
Κάθε επιχείρηση για την ομαλή λειτουργία της έχει ανάγκη ρευστότητας. Η κύρια πηγή ρευστότητας είναι βεβαίως η έγκαιρη και ομαλή είσπραξη της αξίας των πωλήσεών της. Στην περίπτωση που η είσπραξη αυτή δεν πραγματοποιηθεί στον προγραμματισμένο χρόνο και με τον συμφωνημένο τρόπο, δημιουργεί έλλειμμα στην ρευστότητα, το οποίο η επιχείρηση θα κληθεί να καλύψει με κάποιον τρόπο, συνήθως με δανεισμό. Στη δύσκολη τρέχουσα οικονομική συγκυρία και με τις Τράπεζες να έχουν σχεδόν διακόψει την παροχή ..... περισσότερα

Μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου να χειριστώ αποτελεσματικά την είσπραξη των απαιτήσεών μου; (11/02/2016)
Οπωσδήποτε ναι! Για την υποβοήθηση της επιχείρησης παραθέτουμε σαφείς και πρακτικές«Τεχνικές είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών» και απλά βήματα για την εφαρμογή τους.  Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση ότι η καθυστέρηση των εισπράξεων βάζει την επιχείρησή μας σε κίνδυνο. Η έναρξη της προσπάθειας να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερημένες εισπράξεις πρέπει να γίνει γνωστή σε όλους μέσα στην επιχείρηση. Καταγράψτε σε ένα πίνακα όλες τις καθυστερημένες απαιτήσεις της επιχείρη..... περισσότερα

Πως μπορώ να εκτιμήσω ποιες απαιτήσεις είναι εισπράξιμες και ποιες όχι; (11/02/2016)
Η απόφαση για το αν κάποια απαίτηση, για την είσπραξη της οποίας δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια επικοινωνίας που περιγράφεται ανωτέρω, θα οδηγηθεί σε δικαστική διεκδίκηση ή σε διαγραφή πρέπει να λαμβάνεται αφού μελετηθούν τα στοιχεία της. Αυτά είναι: Η σαφήνεια και καθαρότητα της συμφωνίας πώλησης. Υπάρχει σύμβαση? Έχουν εκδοθεί όλα τα σχετικά φορολογικά παραστατικά? Υπάρχει στα μέσα πληρωμής κάποιο αξιόγραφο (π.χ. επιταγή ή συναλλαγματική)? Ο χρόνος γέννησης της απαίτησης. Υπάρχουν βάσει..... περισσότερα