Ενημέρωση σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (24/01/2019)
Στο πλαίσιο της καθημερινής και συνεχούς συνεργασίας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τους λογιστές του νομού Κυκλάδων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω: Με το Νόμο 4548/2018 ΦΕΚ 104Α αναμορφώθηκε το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών. Σύμφωνα με το άρθρο 14 κάθε έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής τουλάχιστον ενδείξεις: α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ... περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο και την καταχώρηση των διακριτικών τίτλων των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο ΓΕΜΗ (08/01/2019)
Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4582/2018 υποχρεούνται να καταχωρίζουν τον διακριτικό τους τίτλο στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ... περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με το νέο πρότυπο καταστατικό Ε.Π.Ε. (12/11/2018)
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αρίθμ. 107766/12-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4925/Β/05-11-2018), την οποία και σας στέλνουμε συνημμένα, τροποποιήθηκε η ΥΑ 31637/20-03-2017 ΦΕΚ (Β΄928) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.», όσον αφορά το πρότυπο καταστατικό της Ε.Π.Ε. Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι τα πρότυπα καταστατικά όλων των νομικών μορφών σε επεξεργάσιμη μορφή word μπορείτε να τα αντλήσετε ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ