ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών του Άξονα 4 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων η 31η Οκτωβρίου 2013

03/09/2013 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Κωδικός Πρόσκλησης: 1/2013)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του Προγράμματος καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένους Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Αλιείς, Με Στόχο Τη Διαφοροποίηση Των Οικονομικών Δραστηριοτήτων Τους

2.375.833,33 €

1.425.500,00 €

4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα Mε Tην Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένους Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Μη Αλιείς

3.275.810,91 €

1.801.696,00 €

4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας

64.786,67 €

38.872,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.716.430,91 €

3.266.068,00 €

Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό και περιλαμβάνει τα νησιά: Σύρος (μόνο η Δ.Κ. Ερμουπόλεως και η Δ.Κ. Μάννα), Αμοργός, Κύθνος, Πάρος, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηρακλειά, Κίμωλος, Κουφονήσι, Θηρασιά, Σίκινος, Σχοινούσσα, Φολέγανδρος.

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη - 84100 Σύρος, τηλ. 22810 88834/81011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της εταιρείας: www.e-cyclades.gr. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχομένου πρωτοκόλλου, ώρα 2:30 μ.μ.).

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ζάννες


DOWNLOADS