ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με ποια κριτήρια να αποφασίσω την μεταστέγαση της επιχείρησης;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Οι λόγοι που είναι πιθανόν να οδηγήσουν μία επιχείρηση στην απόφαση να μεταστεγαστεί μπορεί να είναι σχετικοί με την εμπορική της λειτουργία, την παραγωγική της λειτουργία ή την οικονομική της αποτελεσματικότητα, που θα βελτιωθεί εάν μειωθεί το κόστος λειτουργίας της.

Παρατηρείται π.χ. τάση μετεγκατάστασης αρκετών εμπορικών επιχειρήσεων από παρόδους και λιγότερο εμπορικούς δρόμους, σε εμπορικούς δρόμους των κέντρων των πόλεων, εγχείρημα που υποβοηθείται από τη μεγάλη προσφορά κενών καταστημάτων με μειωμένο ενοίκιο σε εμπορικότερα σημεία. Σκοπός αυτής της μετεγκατάστασης είναι προφανώς η προσπάθεια των επιχειρήσεων να αυξήσουν την πελατεία τους.

Ανεξάρτητα από τον λόγο ή τους λόγους για τους οποίους μία επιχείρηση θα αποφασίσει να αλλάξει την έδρα της, θα πρέπει να συνυπολογίσει και αξιολογήσει τα παρακάτω κριτήρια :

  • Κόστος μετεγκατάστασης: είναι προφανές ότι για να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση της επιχείρησης θα χρειαστεί κάποιο χρηματικό ποσό για κτιριακές δαπάνες/ ανακαίνιση του χώρου, πιθανή αγορά πρόσθετου εξοπλισμού, μεταφορά του υφισταμένου εξοπλισμού και αποθέματος εμπορευμάτων κλπ. Θα πρέπει να εξεταστεί λοιπόν κατ’ αρχήν η διαθεσιμότητα αυτού του ποσού ή το κόστος απόκτησής του (π.χ. το κόστος ενός τραπεζικού δανείου) και στη συνέχεια να συγκριθεί με την τυχόν εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη λειτουργία στη νέα θέση (π.χ. μείωση ενοικίου + αύξηση των πωλήσεων). Αν τα συγκρινόμενα στοιχεία αφορούν σε μηνιαία απεικόνιση τότε το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα μας δώσει τον αριθμό των μηνών στους οποίους η επιχείρηση θα αποσβέσει το κόστος μετεγκατάστασης. Παράδειγμα:Επιχείρηση που αποφασίζει την μετεγκατάστασή της για να μειώσει το ενοίκιο της έδρας της. Το ενοίκιο της παλαιάς έδρας ήταν 2.000€ και το ενοίκιο του νέου χώρου είναι 1.200€. Το συνολικό κόστος της μετεγκατάστασης ανέρχεται σε 4.000€. Η απόσβεση της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει σε 5 μήνες, δηλαδή 4.000€ / (2.000€ - 1.200€ = 800€) = 5.
  • Ο κίνδυνος απώλειας υφιστάμενης πελατείας: στο ερώτημα «θα με ακολουθήσει η πελατεία μου;» αντιπαραθέτουμε το ερώτημα «τι πρέπει να κάνω για να με ακολουθήσει η πελατεία μου;». Η απάντηση στο δεύτερο αυτό ερώτημα είναι: καταστρώνω ένα μελετημένο σχέδιο για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της επιχείρησης. Στο σχέδιο αυτό έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους παίζει ο πελάτης της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά του. Ανάλογα με τη φυσιογνωμία της υφιστάμενης πελατείας θα πρέπει να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί η επικοινωνία που θα στοχεύει όχι μόνο στην ενημέρωσή της για την επικείμενη αλλαγή διεύθυνσης αλλά και στην παροχή κινήτρων ώστε να ακολουθήσει την επιχείρηση στη νέα της έδρα.
  • Η φυσιογνωμία της νέας αγοράς δράσης: μήπως η μετεγκατάσταση τοποθετεί την επιχείρηση σε μία νέα αγορά που απαιτεί κάποιες αλλαγές στη γενικότερη στρατηγική της τοποθέτηση (strategicpositioning); Οι αναγκαίες αλλαγές μπορεί να είναι από απλή αλλαγή της «ατμόσφαιρας» του καταστήματος μέχρι σημαντική αλλαγή στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο ή/και στην τιμολογιακή πολιτική. Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα πρέπει να τύχουν μελέτης και συνειδητής απόφασης και να μην γίνουν παρορμητικά γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας της υφιστάμενης πελατείας χωρίς να αποκτηθεί νέα.