ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γιατί μου ζητούν εγγυητή ή προσημείωση ακινήτου;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Όσο πιο εξασφαλισμένο είναι ένα δάνειο, τόσο χαμηλότερο κίνδυνο αναλαμβάνει η τράπεζα με τη χορήγησή του. Επειδή ο κίνδυνος αυτός αποτελεί κόστος για την τράπεζα και για την κάλυψή του, η τράπεζα είτε λαμβάνει προβλέψεις (μειώνει δηλαδή τα κέρδη της) είτε ασφαλίζει τα δάνεια αυτά πληρώνοντας «ασφάλιστρα» ενώ στα επαρκώς εξασφαλισμένα δάνεια έχει δυνατότητα να παρέχει χαμηλότερο επιτόκιο.