ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Σκοπός

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί πρωτοβουλία τωνΥπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ευνοϊκούς όρους μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

  • στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές
  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων
  • στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
  • στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό

Μέσω της Δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται με ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, έχει αρχίσει την 10.06.2013 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) της Δράσης, που ανέρχεται σε 80 εκατ. €.

Λόγω της επικείμενης λήξης του Προγράμματος, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν ανακοινώσει ότι θα δέχονται αιτήσεις δικαιούχων στη συγκεκριμένη δράση μέχρι και 30.10.2015.