ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποια συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδοτήσεων ισχύουν σήμερα;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

To ETEAN αποτελεί την μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ και λειτουργεί σήμερα ως ταμείο συν-επένδυσης πόρων και ταμείο εγγυοδοσίας. Ειδικότερα, ο οργανισμός διαχειρίζεται πόρους του ΕΣΠΑ τους οποίους παρέχει απευθείας σε τράπεζες που αναλαμβάνουν να συν-επενδύσουν δικούς τους πόρους και να δανειοδοτήσουν μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο. Επίσης ο οργανισμός παρέχει εγγυήσεις σε μικρές επιχειρήσεις για να διεκδικούν δάνεια από τράπεζες.

Η επαναδραστηριοποίηση του ΕΤΕΑΝ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία και σε συνδυασμό με άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ μπορεί να προσφέρει σημαντική ενίσχυση στην ρευστότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δράσεις του ‘ ΕΤΕΑΝ υλοποιούνται μέσω τραπεζών και αφορούν στην παροχή δανείων για επενδυτικούς σκοπούς ή για κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκούς όρους καθώς το τμήμα του δανείου που χορηγείται από το Ταμείο είναι άτοκο, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική επιτοκιακή επιβάρυνση σε χαμηλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις είναι οι παρακάτω με ειδικές αναφορές στα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρηματικότητα των Κυκλάδων έχει το Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα».

image6_F479425899.jpg

«Jeremie»

Το εν λόγω εργαλείο σχεδιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με στόχο να επισπεύσει την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και να διευκολύνει την πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Λειτουργεί στην ίδια λογική με το ΕΤΕΑΝ όπου πόροι κατευθύνονται προς συγκεκριμένες τράπεζες για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους. Οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα είναι:

  • Μίκρο-δάνεια για μικρές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους
  • Δάνεια για επιχειρήσεις που ανήκουν στο κλάδο Τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ή για επιχειρήσεις όλων των κλάδων που θέλουν να επενδύσουν στην τεχνολογική τους αναβάθμιση
  • Δάνεια γενικής επιχειρηματικότητας

Τα δάνεια Jeremie είναι επενδυτικά και συνοδεύονται πάντα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ωστόσο ένα μέρος του δανείου μπορεί να καλύψει λειτουργικές δαπάνες (Κεφάλαιο κίνησης) που συνδέονται με την επένδυση. Επίσης,οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τράπεζες, προκειμένου να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση, ζητούν εξασφαλίσεις και αποδείξεις διάθεσης των κεφαλαίων που αποτελούν την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης και ορίζουν επιτόκια ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.