ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου

Αίτηση προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου

01/11/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι βάσει των διατάξεων των Άρθρων 53 έως 55 του Νόμου 4919/2022, της Υπουργικής Απόφασης 68281/05-07-2022 και της Εγκυκλίου 103399/27-10-2022, ισχύουν νέοι κανόνες για το σχηματισμό, την προδέσμευση και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.

Η φόρμα με τη νέα διαδικασία θα είναι σύντομα διαθέσιμη.


DOWNLOADS