ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για ένταξη στο Αγροτικό Τμήμα

Μπορούν να εγγραφούν όσοι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα ασκούν εμπορική δραστηριότητα και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ

23/04/2024 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στη δημιουργία Αγροτικού Τμήματος, σύμφωνα με τ άρθρο 67 του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ψήφιση του ν. 5087/2024, βάσει του οποίου μπορούν να εγγραφούν όσοι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα ασκούν εμπορική δραστηριότητα και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διαχρονικά έχει θέσει στις προτεραιότητές του την ανάδειξη και αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα των Κυκλάδων, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το δίκτυο Aegean Cuisine αλλά και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Η περιοχή των Κυκλάδων διαθέτει αξιόλογη αγροτική παραγωγή, η οποία συμβάλλει στην τοπική οικονομία, αλλά και μοναδικά σε ποιότητα τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, ο Αγροτικός Τομέας σήμερα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική κρίση και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τα υψηλά κόστη παραγωγής και η έλλειψη Εργατικού Δυναμικού σε συνδυασμό με τη μοναδική γεωμορφολογία και την ποικιλομορφία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών.

Η στήριξη και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο για το Επιμελητήριο με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης σε μια τουριστική περιοχή όπως οι Κυκλάδες.

Επομένως, στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Κυκλάδων μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της παροχής οργανωμένων υποδομών υποστήριξης καθώς και μέσω του σχεδιασμού και της προώθησης πρακτικών που ευνοούν τον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων μπορεί να προσφέρει σε όσα μέλη εγγραφούν στο Αγροτικό τμήμα τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να προωθήσουν τα αιτήματά τους προς την Πολιτεία αλλά και να αξιοποιήσουν τις διάφορες υπηρεσίες και ευκαιρίες που προσφέρονται όπως π.χ. χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο Αγροτικό τμήμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται και να προσκομίσουν  προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ όπου φαίνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης (κύριοι και δευτερεύοντες).

Η αίτηση με τα συνημμένα, μπορεί να σταλεί στο email info@cycladescc.gr μέχρι 15/05/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22810 82346 εσωτ. 104 (κα. Έλενα Δημακοπούλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Συνημμένα η επίσημη ανακοίνωση καθώς και η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αίτηση).


DOWNLOADS