ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»: δυνατότητα χρηματοδότησης ενεργειών για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος και υπηρεσιών σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand

Δυνατότητα χρηματοδότησης «Ενεργειών για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος», καθώς επίσης και «Υπηρεσιών σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)»

28/05/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Δημοσίευση ενημέρωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης «Ενεργειών για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος», καθώς επίσης και «Υπηρεσιών σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο


DOWNLOADS