ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση σχετικά με όσους χρησιμοποιούν το όνομα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων χωρίς να υπάρχει σχετική έγκριση

Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Κυκλάδων

08/02/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με όσους χρησιμοποιούν το όνομα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων χωρίς να υπάρχει σχετική έγκριση.

 

Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επιτήδειοι να προσεγγίζουν τα μέλη μας εξ ονόματος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με σκοπό την απόσπαση χρημάτων για διαφημιστική προβολή.

Με αφορμή τα κρούσματα αυτά, επανερχόμαστε σας υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων για οποιαδήποτε συνεργασία συνάπτει με εταιρίες και οργανισμούς ή παρέχει την αιγίδα του, φροντίζει να ενημερώνει τα μέλη του ή να δημοσιεύει σχετικά Δελτία Τύπου προς τα Μέσα.

Ειδικά για συνεργασίες με εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων που εμπεριέχουν χρηματική συμμετοχή των μελών του με σκοπό την προβολή τους σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα πρέπει να έχει ενημερώσει τα μέλη του, εκ των προτέρων, ότι στηρίζει αυτή τη συνεργασία ώστε να το γνωρίζουν πριν αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους ή όχι. Εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση από το Επιμελητήριο τέτοιου είδους συνεργασίες δεν ισχύουν.