ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Νέα αυτοματοποιημένη Αίτηση για την εγγραφή υποκαταστημάτων ημεδαπών εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εγγραφή υποκαταστημάτων Ανωνύμων Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

24/02/2023 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη της ότι είναι διαθέσιμη νέα αυτοματοποιημένη αίτηση για την εγγραφή υποκαταστημάτων Ανωνύμων Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς στο https://services.businessportal.gr.

Δείτε στο επισυναπτόμενο έντυπο οδηγίες για την αίτηση


DOWNLOADS