ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13 Ιανουαρίου 2023

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)»

10/01/2023 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13 Ιανουαρίου 2023

Στο ΦΕΚ 11 Α 9-1-2023 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής έναρξης της ατομικής επιχείρησης.

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από 13 Ιανουαρίου 2023.


DOWNLOADS