ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

Διάθεση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

15/12/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας» το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών / Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. (https://services.businessportal.gr/) υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕ..ΜΗ. και είναι κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 2201960 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο Χρήσης


DOWNLOADS