ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού, ή νομικού προσώπου, που ασκεί εμπορική, ή οικονομική δραστηριότητα

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

13/07/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3647/11-7-2022, η υπ. αριθμ. 68281/5-7-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφορικά με τους κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού, ή νομικού προσώπου, που ασκεί εμπορική, ή οικονομική δραστηριότητα.


DOWNLOADS