ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ – Διευκρινήσεις για τα πρόσωπα που τίθενται σε αναστολή καταχώρισης

14/06/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 60522/10-06-2022 έγγραφο του Τμήματος ΓΕΜΗ – ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνονται διευκρινήσεις για το άρθρο 29 του ν. 4919 (Α΄71) σχετικά με την Αναστολή Καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΜΗ.


DOWNLOADS