ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.

Η διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. από 29/10/2020 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

23/10/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ 4619Β'/20-10-2020) Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η χρήση προτύπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο κατά βούληση των ιδρυτών για τη σύσταση Ι.Κ.Ε.

Ως εκ τούτου, εκτός από τη δυνατότητα χρήσης προτύπου καταστατικού με το ελάχιστο περιεχόμενο, θα είναι διαθέσιμη και αυτή η επιλογή για τη διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. που από 29/10/2020 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr/ με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.


DOWNLOADS