ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Αίτηση επιστροφής τελών του Γ.Ε.ΜΗ.

Επιστροφή τελών του Γ.Ε.ΜΗ.

23/07/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τελών του Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που κάνατε μια λανθασμένη πληρωμή.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://gemipaymentreturn.uhc.gr/και υποβάλετε σχετική αίτηση.