ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Ενημέρωση για θέση σε λειτουργιά διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής δικαιολογητικών των Εταιριών στο Γ.Ε.ΜΗ και για ενέργειες των εμπλεκομένων Δημόσιων Φορέων στη διαδικασία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ

«Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» για την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

04/07/2013 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά από οδηγίες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση της νέας Υπηρεσίας «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» που κατά περίπτωση απαιτούνται για την καταχώρηση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» αναπτύχθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (Κ1-802/23-3-2011-ΦΕΚ 470/Β/2011).

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία μέσω του κατάλληλου περιβάλλοντος (WEB φόρμες) και μέσω ειδικών κωδικών χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., να διεκπεραιώνει την όλη διαδικασία (υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών).

Η ηλεκτρονική υποβολή και οι διαδικασίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Η επιχείρηση συνδέεται στο σύστημα και υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς καταχώρηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση. Επίσης καταβάλει το αντίστοιχο τέλος με ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας.
  • Η αίτηση διαβιβάζεται στην Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία μετά από έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας με βάση τα νομίμως υπογεγραμμένα έγγραφα (που επίσης πρέπει να σταλούν με φυσικό τρόπο, εκτός αν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα ), προωθεί την αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. για τις οποίες απαιτείται εποπτικός έλεγχος νομιμότητας.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα με τη σειρά της ασκεί τον εποπτικό έλεγχο και ενημερώνει μέσω του συστήματος ηλεκτρονικά την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με την εγκριτική απόφαση ή το σχετικό έγγραφο ελέγχου νομιμότητας.
  • Κατόπιν η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρεί αυτόματα στο σύστημα το αίτημα, εκδίδει τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και παράγει με αυτόματο τρόπο την αντίστοιχη ανακοίνωση την οποία προωθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο (αυτόματα διαβιβάζεται και το παράβολο της ΔΟΥ για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ).
  • Το Εθνικό Τυπογραφείο παραλαμβάνει την ανακοίνωση και προβαίνει στην έκδοση του Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης τον οποίο και καταχωρεί στο σύστημα για την ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Τέλος η Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει μέσω του συστήματος την επιχείρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή  μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://www.businessportal.gr/.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ