ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας στις Κυκλάδες για το 2024

Υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για την επιμόρφωση των εργοδοτών ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

09/04/2024 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας το 2024

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι υποβλήθηκαν προς υλοποίηση το διάστημα Απρίλιο-Μάιο 2024 στα νησιά Σαντορίνη, Νάξο, Μύκονο, Πάρο, Τήνο, Σύρο, Μήλο και Άνδρο και συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την υλοποίηση επόμενων τμημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (εγκύκλιος 2776-15/1/2024), κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει επιμορφώσει από το 2005 έως σήμερα 5739 εργοδότες στα 24 νησιά των Κυκλάδων και δίνει τη δυνατότητα, σε όσους εργοδότες επιθυμούν, να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

 

Χρόνος υλοποίησης

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται τα παρακάτω διαστήματα:

  • Απρίλιος-Ιούνιος για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών που ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότητα (Γ' κατηγορία) & 
  • Οκτώβριος-Δεκέμβριος για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και κατασκευών που ανήκουν στη μεσαία επικινδυνότητα (Β' κατηγορία).

Οι εργοδότες που επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα επόμενα τμήματα, βάσει των διαδικασιών που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας (υποβολή τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους). 

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει τα εξής:

  1. συμπληρωμένη αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,
  2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης,
  3. στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου της επιχείρησης σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου της επιχείρησης σε περίπτωση άλλης νομικής μορφής (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, κοκ.),
  4. πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β' κατηγορία)

προκειμένου να συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2024.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την υποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση δεν αποτελεί αποδεικτικό απαλλαγής από την υποχρέωση να τηρεί η επιχείρηση εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό, υποχρέωση που αίρεται μόνο από τη στιγμή που θα επιμορφωθεί ο εργοδότης

Επίσης τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύνανται να επανακαταρτιστούν σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 2432/12.01.2024.

 

Κατηγορίες και Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση ως εξής:

  • 70 € | Επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου που ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότηταΓ’ κατηγορία (διάρκεια 10 ώρες σε 2 ημέρες).
  • 130 € | Επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και κατασκευής που ανήκουν στη μεσαία επικινδυνότητα, Β’ κατηγορία (διάρκεια 35 ώρες σε 7 ημέρες).

 

Τρόπος διεξαγωγής

Τα σεμινάρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187-10/9/2021 πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο κάθε νησί μόλις συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Στο τέλος του κάθε προγράμματος διεξάγεται γραπτή αξιολόγηση.


Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκάδων στη Σύρο 2281082346 (εσωτερικό 5) καθώς και στα γραφείων των νησιών:

Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22840 23031 │ Τήνο 22830 22404

 


DOWNLOADS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ