ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για το Α' εξάμηνο 2021 στις Κυκλάδες

Υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για την επιμόρφωση των εργοδοτών ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

25/06/2021 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας

Καταληκτικές ημερομηνίες συμμετοχής - Α' εξαμήνου 2021

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθούν το Α' εξάμηνο 2021.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιμορφωθεί, να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

Χρόνος υλοποίησης

Ο νέος κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί το 2021 και όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εγκαίρως, γιατί τα σεμινάρια πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Όσοι έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση, θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν το 2021, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καλούνται να υποβάλουν άμεσα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. συμπληρωμένη αίτηση επιμόρφωσης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου και
  2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (προσωποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης taxisnet),

προκειμένου να συμπεριληφθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2021. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και προθεσμίες υποβολής νέων αιτήσεων για το πρώτο εξάμηνο 2021, επιχειρήσεων που ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότητα, Γ' κατηγορία (κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών).

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και έχει ως εξής:

  • 70€ | Επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, Γ’ κατηγορία (διάρκεια 2 ημέρες / 10 ώρες).
  • 130€ | Επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας, Β’ κατηγορία (διάρκεια 7 ημέρες / 35 ώρες).


Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκάδων στη Σύρο 2281082346 καθώς και στα γραφείων των νησιών:

Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22840 23031 │ Τήνο 22830 22404

 


DOWNLOADS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ