ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας το 2020 από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τεχνικών Ασφαλείας στις Κυκλάδες το 2020

29/10/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Καταληκτικές ημερομηνίες Αιτήσεων - Δεύτερος κύκλος σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας 2020

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, μετά την έκδοση της εγκυκλίου εφαρμογής 61591/2677/31.12.2019, ολοκλήρωσε τρεις κύκλους επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας το 2020.

 

Χρησιμότητα

Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

 

Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Με δεδομένο ότι το άρθρο 2.4 της εγκυκλίου 61591/2677/31.12.2019 αναφέρει ότι: «ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας», θα πρέπει κάθε εργοδότης να προσλαμβάνει Τεχνικό Ασφαλείας έως ότου πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή του.

 

Κόστος Συμμετοχής

70 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών», Γ’ κατηγορία (10 ώρες) 

130 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», Β’ κατηγορία (35 ώρες) 

 

Χρόνος υλοποίησης επιμορφωτικών τμημάτων

Όσοι είχαν υποβάλλει ήδη Αίτηση, ενημερώθηκαν για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που πραγματοποιήθηκαν το Α’ και Β εξάμηνο του 2020, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβαν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει τα μέλη του ότι το 2020 υλοποιήθηκαν 23 τμήματα σε 8 νησιά, έχοντας να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του lock down. 

Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται να ασκήσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους και δεν έχουν επιμορφωθεί έως τώρα, μπορούν να λάβουν μέρος στα σεμινάρια του 2021.  

 


Περισσότερες Πληροφορίες & υποβολή αιτήσεων 

Στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο 22810 82346 καθώς και στα γραφεία σε:
Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22810 82346 │ Τήνο 22830 22404


DOWNLOADS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ