ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 2019

Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την διοργάνωση νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας στις Κυκλάδες

14/02/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης οικ. 39278/1823/25.07.2018 (ΦΕΚ 3001/25.07.2018) και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, ξεκινά νέο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Χρησιμότητα

Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

 

Νέο δεδομένο

Με δεδομένο ότι στο άρθρο 2.4 αναφέρεται ότι: «ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας», θα πρέπει κάθε εργοδότης που υποβάλλει αίτημα να προσλαμβάνει Τεχνικό Ασφαλείας άμεσα και έως ότου πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή του.

 

Κόστος Συμμετοχής

70 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών», Γ’ κατηγορία (10 ώρες) 

130 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», Β’ κατηγορία (35 ώρες) 

 

Χρόνος υλοποίησης επιμορφωτικών τμημάτων

Για τη συμμετοχή στα τμήματα χαμηλής επικινδυνότητας (Γ' κατηγορίας) που θα πραγματοποιηθούν το Α’ εξάμηνο του 2019, καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να επιβεβαιώσει άμεσα τη συμμετοχή του λαμβάνοντας υπόψη τις καταληκτικές ημερομηνίες ανά νησί:

Πρώτος κύκλος προγραμμάτων

Δεύτερος κύκλος προγραμμάτων

Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει έως σήμερα ενδιαφέρον για συμμετοχή θα πρέπει να το κάνουν υποβάλλοντας Αίτηση άμεσα.

 

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.


Περισσότερες Πληροφορίες & υποβολή αιτήσεων 

Στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο 22810 82346 καθώς και στα γραφεία σε:
Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22840 23031 │ Τήνο 22830 22404

 


DOWNLOADS