ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πρόσκληση για πρόσληψη υπαλλήλου Λογιστηρίου από την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τις ανάγκες υποστήριξης του Λογιστηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό έως 27/01/2023

20/01/2023 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τις ανάγκες υποστήριξης του Λογιστηρίου της με έδρα την Σύρο.

 

Ενδεικτικά στη λειτουργία του Λογιστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Οικονομική διαχείριση σεμιναρίων
 • Σύνταξη προϋπολογισμών – τροποποιήσεων και απολογισμών και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης τους
 • Διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού και παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων με τρίτους
 • Διαχείριση φορολογικών και οικονομικών υποχρεώσεων όπως ενδεικτικά διαχείριση εισπράξεων εσόδων-εξόφλησης προμηθευτών και Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε αντικείμενα Οικονομικών ή Λογιστικής (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (περιβάλλον MS OFFICE, χρήση Internet, κ.τ.λ.)
 • Δυνατότητα απασχόλησης και πέραν του ωραρίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό έως 27/01/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ketan@cycladescc.gr