ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας στις Κυκλάδες για το 2023

Υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για την επιμόρφωση των εργοδοτών ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

16/03/2023 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας 2023

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει την υλοποίηση επιμορφρωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας το 2023. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εγκύκλιος 612-3/1/2023), κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει επιμορφώσει από το 2005 έως σήμερα 5452 εργοδότες στα 24 νησιά των Κυκλάδων και δίνει τη δυνατότητα, σε όσους εργοδότες επιθυμούν, να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.

 

Χρόνος υλοποίησης

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρώτο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων του 2023 είναι απαραίτητο να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο και σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες καθώς η υποβολή προς έγκριση του κάθε τμήματος γίνεται τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή του σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός θα σταλεί νέα ενημέρωση με τις ημερομηνίες υλοποίησης για τα αντίστοιχα νησιά που θα έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

 

Δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει τα εξής:

  1. συμπληρωμένη αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,
  2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης,
  3. στοιχεία μητρώου φυσικού/νομικού προσώπου της επιχείρησης,
  4. πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β' κατηγορία)

προκειμένου να συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2023.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την υποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση δεν αποτελεί αποδεικτικό απαλλαγής από την υποχρέωση να τηρεί η επιχείρηση εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό, υποχρέωση που αίρεται μόνο από τη στιγμή που θα επιμορφωθεί ο εργοδότης.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και έχει ως εξής:

  • 70€ | Επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότηταςΓ’ κατηγορία κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (διάρκεια 2 ημέρες / 10 ώρες).
  • 130€ | Επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότηταςΒ’ κατηγορία κλάδων κατασκευής και μεταποίησης (διάρκεια 7 ημέρες / 35 ώρες).

 

Τρόπος διεξαγωγής

Τα σεμινάρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187-10/9/2021 πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο κάθε νησί μόλις συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. 


Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκάδων στη Σύρο 2281082346 (εσωτερικό 5) καθώς και στα γραφείων των νησιών:

Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22840 23031 │ Τήνο 22830 22404

 


DOWNLOADS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ