ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

17/9/2020, Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται

18/09/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β’ 3770 & 3873) σχετικά με α) την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όσων εργάζονται σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας, και β) τη δυνατότητα αναστολής ή παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες  που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έντυπο.


DOWNLOADS