ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

31/07/2020 Παρέμβαση Επιμελητηρίου Κυκλάδων με θέμα: «Προτάσεις βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου»

Προτάσεις βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου

25/08/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Ερµούπολη, 31 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 5734

Προς
κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Email: minister@yna.gov.gr,minister.office@yna.gov.gr

κα Χριστιάνα Καλογήρου
ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Email:genikos@ypai.gr

Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών

 

Θέμα:«Προτάσεις βελτίωσης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Μετά την έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μεταφορικού Ισοδύναμου από τους πολίτες-χρήστες, με σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του μέτρου και σε συνέχεια του επιχειρηματικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, κατά το οποίο διεξήχθη συζήτηση με εκπροσώπους κυκλαδικών επιχειρήσεων με σκοπό τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό και καταγραφή σημείων εφαρμογής του μέτρου που χρήζουν βελτίωσης και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.

Είναι απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό ότι ένα μέτρο όπως αυτό του Μεταφορικού Ισοδύναμου που για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, θα είχε αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φορείς διαχείρισης. Ωστόσο, σήμερα, με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθούν αλλά και να περιοριστούν οι διαδικασίες. Για να επιτύχει αυτό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπει το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε μια άλλη λογική, αποδεσμευμένη από το διαχρονικό κλίμα καχυποψίας που χαρακτηρίζει τη σχέση κράτους – πολίτη.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιχειρήσεων από τις Κυκλάδες, ετέθη το θέμα της χαμηλής διείσδυσης του μέτρου στις εμπορευματικές μεταφορές. Οι λόγοι είναι προφανείς και σχετίζονται α) με το τεράστιο κόστος απασχόλησης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας β) με την πραγματική αδυναμία ή και άρνηση των λογιστικών γραφείων και των γραφείων συμβούλων να αναλάβουν τη διαδικασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιχειρήσεις εμπορικών αντιπροσώπων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο μεταφορικό έργο, ο αριθμός των παραστατικών που καταχωρούνται και ελέγχονται, είναι δυνατόν να φθάνει σε 20.000 – 40.000.

Οι προτάσεις που παρατίθενται παρακάτω, είναι αποτέλεσμα του επιχειρηματικού εργαστηρίου και προϊόν ώριμης και βαθιάς γνώσης των νησιωτικών αγορών, των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων τους και θεωρούμε ότι μπορούν να καλύψουν όλη την επικράτεια, αφού προέρχονται από το Νότιο Αιγαίο, την πλέον περίπλοκη και απαιτητική αγορά της χώρας λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού νησιών με αρκετές δυσκολίες στη μεταξύ τους διασύνδεση:

Προτάσεις

 1. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαρκώς ανοικτή και προσβάσιμη από τις επιχειρήσεις, ώστε να μην συσσωρεύεται μη διαχειρίσιμος φόρτος σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονη δραστηριότητα.
 2. Ο έλεγχος να γίνεται δειγματοληπτικά σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των καταχωρημένων παραστατικών, για το καθένα εκ των οποίων απαιτούνται 6 τουλάχιστον κινήσεις / σκαναρισμένα παραστατικά (έως και 8 εάν χρειάζονται και βεβαιώσεις από τους απομακρυσμένους μεταφορείς)
 3. Βελτίωση της πλατφόρμας στο σκέλος των αιτιολογιών (π.χ. το ΚΟΛΟΝ - ΔΕΜΑ κ.λ.π. αιτιολογίες -   (Αναλυτική ενημέρωση / επιβεβαίωση από ΕΛΑΝΕΤ )                            
 4. Οι εξοφλημένες φορτωτικές θα μπορούσαν να υποβάλλονται απευθείας από τις μεταφορικές εταιρείες στην πλατφόρμα, σε μηναία ή τριμηνιαία βάση, κατόπιν εναρμόνισης των διαχειριστικών συστημάτων τους με την πλατφόρμα.
 5. Τα κόστη μετακίνησης των πωλητών των επιχειρήσεων (περιοδεύοντες πωλητές) που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει να συνδέονται με το ΜΑΝ της εκάστοτε επιχείρησης και όχι με τον ατομικό ΜΑΝ του φυσικού προσώπου – πωλητή, ώστε η επιδότηση να πιστώνεται στην επιχείρηση και όχι στον υπάλληλο. Τεκμήριο της σχέσης εργοδότη – εργαζόμενου, θα αποτελούν τα στοιχεία του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”.
 6. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν μεγάλο πλήθος φορτωτικών ή και ναύλων, θα μπορούσε ενδεχομένως ο έλεγχος να περιορίζεται στην αρχική καταχώρηση στην αίτηση, των παραστατικών μεταφοράς/ εξόφλησης / καταχώρησης στα βιβλία, τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά,(6-8) και να γίνεται βάσει του τζίρου της προηγούμενης χρήσης (έντυπο Ε3 φορολογικής δήλωσης), μέσω διασταύρωσης στοιχείων από το TAXIS.
 7. Ο έλεγχος από τον εκάστοτε ελεγκτικό μηχανισμό (π.χ. ΕΛΑΝΕΤ) - για να είναι ανταποδοτικό το μέτρο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία -  θα πρέπει να βελτιωθεί στο σκέλος της αποστολής δικαιολογητικών, αντλώντας στοιχεία από τα ήδη ενημερωμένα μηνιαία αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών της Γεν. Λογ. ( 50, 64 ή 20.90, και 38), από τα οποία προκύπτει άλλωστε και η μηνιαία δήλωση Φ.Π.Α.
 8. Η αρχική καταχώρηση μιας φορτωτικής ή και ναύλου, να προβλέπει και καταχώρηση πολλαπλών εγγραφών έως τον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις σύνθετων / πολλαπλών φορτώσεων για ένα εμπόρευμα, όπως ενδεικτικά: α) ναύλος, δρομολόγιο Φ.Ι.Χ από ΣΥΡΟ για ΑΝΔΡΟ μέσω ΤΗΝΟΥ β) όλα τα εμπορεύματα από ΣΥΡΟ με προορισμό τα υπόλοιπα νησιά και μικρά χωριά Κυκλάδων, Κρήτης ή και Βορείου Αιγαίου, τα οποία έχουν από 2 τουλάχιστον έως και 4 φορτωτικές για το ίδιο δέμα ή παλέτα ή άλλο (π.χ. σύνθετη διαδρομή φόρτωσης ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΞΟΣ ή και ΝΑΞΟΣ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, Σύρος ή Νάξος με νησιά του Β. Αιγαίου, όπως π.χ. Αγ. Ευστράτιος κ.λ.π.) Το δέμα ή η παλέτα πρέπει να αποζημιώνεται ως μια αποστολή, διότι η κάθε φορτωτική μόνη της στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποζημιώνεται, αφού απορρίπτεται από το σύστημα.
 9. Για τις αιτήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου (και αφορούν στο έτος 2019, όπου η πλατφόρμα άνοιξε μέσα Απριλίου), ενώ οι επιχειρήσεις, από αρχές Μαρτίου έως και τέλος Οκτωβρίου βρίσκονται σε έντονη δραστηριότητα τροφοδοσίας των νησιών για την καλοκαιρινή περίοδο και εκ των πραγμάτων συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε συνθήκες πίεσης με την καταχώρηση πλέον σε συγκεντρωτική μηνιαία κατάσταση των φορτωτικών από τους μεταφορείς, στο τέλος του 2019 ή και αρχές του 2020 (οπότε και έκλεισε), παρακαλούμε να δεχθείτε ως ολοκληρωμένο τον έλεγχο με τα δικαιολογητικά που ήδη έχουν προλάβει οι επιχειρήσεις να στείλουν στην ΕΛΑΝΕΤ, ώστε να αποζημιωθούν στο 100% για το προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη τόσο ενημέρωσης όσο και εμπειρίας.
 10. Δεν επιδοτήθηκαν ναύλοι φορτηγών αυτοκινήτων εταιρείας εμπορίου υγρών ειδών διατροφής λόγω τονάζ. Συγκεκριμένα ναύλοι φορτηγού αυτοκινήτου ολικού μήκους 9 μ. και ωφέλιμου 7,55 μ. με βάρος 33.000 κιλά, κρίθηκαν μη επιλέξιμοι, ενώ αντιθέτως ναύλοι φορτηγού με μήκος 7,55 μ. και βάρος 26.000 κιλά κρίθηκαν επιλέξιμοι ενίσχυσης. Κατά την επικοινωνία με την ΕΛΑΝΕΤ, η επιχείρηση ενημερώθηκε ότι αυτό οφείλεται στις παραμέτρους του συστήματος του μεταφορικού ισοδύναμου, που σχετίζονται με το μήκος, βάρος και αξία ναύλου. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για αστοχία της εφαρμογής και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεταφορικά κόστη είναι ιδιαίτερα υψηλά για αυτές τις επιχειρήσεις, θεωρούμε επιβεβλημένο να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτές οι περιπτώσεις να θεραπευθούν με αναδρομική ισχύ.        
 11. Σχετικά με το σκέλος του Μεταφορικού Ισοδύναμου που αφορά τους πολίτες, θεωρούμε ότι έχει αδικήσει α) τους εργαζόμενους στα νησιά, απασχολούμενους είτε μόνιμα είτε εποχικά, που όμως διατηρούν Α.Φ.Μ. εκτός νησιών και β) τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά αλλά διατηρούν προσωπικούς Α.Φ.Μ. σε μη επιλέξιμες περιοχές. Και αυτές οι κατηγορίες εργαζόμενων θα έπρεπε να έχουν εξαρχής τα ίδια δικαιώματα στο μέτρο, με τους θεωρούμενους «νησιώτες», αφού ζουν και εργάζονται στα νησιά και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που συνδέονται με τις αντιξοότητες και ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, όπως το αυξημένο κόστος διαβίωσης και μετακίνησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αποδεικτικό στοιχείο θα αποτελούν τα στοιχεία από το σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” και όχι ο ΑΦΜ.

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

 

Πίνακας αποδεκτών

- Βουλευτές Κυκλάδων
κ. Ιωάννης Βρούτσης
κα Αικατερίνη Μονογυιού
κ. Φίλιππος Φόρτωμας
κ. Νικόλαος Συρμαλένιος

- Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιος Χατζημάρκος
- Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
- Δήμαρχοι Κυκλάδων
- Επαγγελματικοί φορείς Κυκλάδων