ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών για την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

08/11/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 121950 ΕΞ 2019 υπουργική απόφαση δίνεται παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων όλων των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Οι νέες ημερομηνίες είναι οι εξής:

  • για την Ομάδα Α, 25/11/2019
  • για την Ομάδα Β, 28/11/2019
  • για την Ομάδα Γ, 12/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες για την υποχρέωση καταχώρησης μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και την επισυναπτόμενη υπουργική απόφαση.


DOWNLOADS