ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξειδικευμένο σεμινάριο

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand

22/11/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ (ΕΤ.Α.Π) ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πράξη Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή” 

“Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" 

«Προετοιμασία, υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηματιών” (Παραδοτέο 5.4.1)»

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξειδικευμένο σεμινάριο

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εξειδικευμένο σεμινάριο, που θα υλοποιηθεί εντός του διαστήματος Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή” - “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020".

Τα εκπαιδευτικά πεδία που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου, είναι:

 • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και Εξαγωγές για ΜΜΕ (Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ και τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS PLAN
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση της επιχείρησης και των προιόντων/υπηρεσιών της (ΤΠΕ)

Η διάρκειά του θα είναι επταήμερη και θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό διήμερο και πενθήμερες προκαθορισμένες επαφές εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Οι επιμέρους ενότητες που θα παρουσιασθούν, θα είναι:

 • Τα μυστικά της Επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Προσωπικού και Επιχείρησης
 • Διαχείριση Κόστους / Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία  
 • Προετοιμασία Εξαγωγικής Επιχείρησης και Προϊόντος  
 • Event Management Αξιολόγηση σεμιναρίου – Πρόγραμμα f2f συμβουλευτικής

(Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης του σεμιναρίου θα οριστικοποιηθούν αργότερα)

Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο e-mail avoutsinou@cycladescc.gr, ή επικοινωνώντας με την κα Αγγελική Βουτσίνου στο 22810 82346 (εσωτ. 121).