ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 150 επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων Κύπρου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, Χίου και Κυκλάδων, στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand

Στις Κυκλάδες, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2019.

06/05/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύρος. 6/5/2019

Ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 150 περίπου επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων Κύπρου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, Χίου και Κυκλάδων, που συντονίζεται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή” του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020".

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας συνολικά 35 ημερών (7 ημέρες σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή) περιλαμβάνει εκπαίδευση και συμβουλευτική προς εταιρείες μέλη clusters των Επιμελητηρίων, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εστίασης στις παρακάτω θεματικές ενότητες, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια αυτών των επιχειρήσεων:  

  • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και Εξαγωγές για ΜΜΕ (Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ και τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS PLAN για ΜΜΕ
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση της επιχείρησης και των προιόντων/υπηρεσιών της (ΤΠΕ)

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα υλοποιηθεί από εισηγητές και σύμβουλους της εταιρείαςProjectyou, οι οποίοι θα έχουν και κατ΄ιδίαν συνεδρίες συμβουλευτικής για ειδικά θέματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανατέθηκε στην εταιρεία Projectyou μετά από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προετοιμασία, υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηματιών” (Παραδοτέο 5.4.1.).

Στις Κυκλάδες, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2019.