ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε11 για το έτος 2019

Υπουργικής Απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε11 για το έτος 2019

06/03/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3646/Δ1.1312/28-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε11 για το έτος 2019».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο υλικό.


DOWNLOADS