ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διευθέτηση της διπλής υπαγωγής σε αμφισβητούμενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Δυνατότητα διαγραφής των σχετικών χρεώσεων εισφορών - προσαυξήσεων - προστίμων

08/01/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες τόσο του Επιμελητηρίου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018, η οποία διευθετεί το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι έμποροι περιοχών μικρού πληθυσμού κάτω των 3100 κατοίκων, οι οποίοι είχαν υπαχθεί το 2012 σε υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, χωρίς όμως να έχουν ενημερωθεί σχετικά με αποτέλεσμα να συνεχίζουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ. Με την απόφαση αυτή τους δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν τη διαγραφή των σχετικών χρεώσεων εισφορών με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που τις ακολουθούν.


DOWNLOADS