ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδλήλωσης ενδιαφέροντος για έναν Εμπειρογνώμονα σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

29/05/2018 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


cluster_logos_F1898987098.jpg 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

Σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

 


DOWNLOADS