ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ MARKETING PLAN

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (MARKETING PLAN)

11/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνοπτική περιγραφή Σχεδίου

1.   Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΜΑΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1   Οικονομικό και Κοινωνικό περιβάλλον
1.2   Ο Ελληνικός Τουρισμός σήμερα
1.2.2   Η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού κατά το 2015-μελλοντικές προοπτικές
1.2.3   Αφίξεις Αλλοδαπών ανά χώρα προέλευσης και λοιποί δείκτες
1.2.4   Δαπάνες – Πληρότητες – Εποχικότητα
1.2.5   Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδες

• Διοικητική Διάρθρωση και δημογραφικά
• Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
• Δυναμικότητα και χαρακτηριστικά τουριστικών καταλυμάτων της Περιφέρειας
• Πληρότητες
• Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι Κυκλάδες 
• Συμπεράσματα
2.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1   Αγορά-Στόχος: Ορισμός, μέγεθος, διαχωρισμός
2.1.2   Ορισμός Αγοράς
2.1.3   Μέγεθος Αγοράς
2.1.4   Δομή του κλάδου
2.2   Ανάλυση των πέντε δυνάμεων (Porter)
2.2.1   Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών
2.2.2   Καθοριστικοί Παράγοντες της Δύναμης των Προμηθευτών
2.2.3   Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα
2.2.4   Καθοριστικοί Παράγοντες της Δύναμης των Αγοραστών
2.2.5   Ανταγωνισμός από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
2.3   Ανταγωνισμός και Μερίδια Αγοράς - Ανάλυση Ανταγωνιστών
2.4   Τάσεις Αγοράς - Στοιχεία Ερευνών
2.4.1   Τάσεις Αγοράς
3.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
3.1   Παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση της κράτησης
3.2   Δημογραφικά
3.2.1   Αγορές Χωρών προέλευσης
• Αφίξεις από Αγορές του εξωτερικού
• Ανάλυση δυνητικών πελατών ανά αγορά εξωτερικού (δημογραφικά, ψυχογραφικά, ειδικά ενδιαφέροντα)
3.3   Στόχευση Επισκεπτώ
3.3.1   Δημογραφικά στοιχεία
3.3.2   Ψυχογραφικά
3.3.3   Κίνητρα πελατών
3.3.4   Βαθμός Αφοσίωσης (loyalty)
4.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
4.1   Όραμα - Αποστολή
4.2   Στόχοι
5.   ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT ΔΥΝΑΤΑ - ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ - ΑΠΕΙΛΈΣ.
5.1   Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
5.2   Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μονάδας
6.   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (POSITIONING)
7.   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7.1   Κύριοι Άξονες Στρατηγικής
7.2   Ενέργειες Μάρκετινγκ & Στόχοι Μεριδίου Αγοράς
7.2.1   Γεωγραφική Αγορά
7.2.2   Κατηγορίες Τουριστών
8.   ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
8.1   Το Προϊόν:Η ξενοδοχειακή μονάδα - Ο προορισμός
8.1.1   Η Περιφέρεια κα οι Κυκλάδες
8.1.3   Η περιοχή των Κυκλάδων (Γεωγραφία, πολιτισμός,Ιστορία)
8.2   Συνδυασμός προϊόντος και υπηρεσιών
8.2.1   Δημιουργία «μαρκας» (Brandname) και Εικόνας (image)
8.2.2  

Περιγραφή της Ξενοδοχειακής Μονάδας /Στοιχεία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

• Υφιστάμενη Κατάσταση
• Επιχειρηματική ιδέα (Concept)
• Περιγραφή (συνολικής αρχιτεκτονικού και λειτουργικού concept)
- Είσοδος &περιβάλλων χώρος
- Κεντρικό Κτίριο
- Λοιπές Εγκαταστάσεις
• Περιβαλλοντική προστασία-ΑΠΕ
• Οι άξονες διαφοροποίησης της μονάδας
• Σχεδιασμός (design )και Πράσινη ταυτότητα (green)

8.2.3   Μείγμα προϊόντος (Product Mix): διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες, εκδηλώσεις
8.3   Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου/ διεύρυνσηεποχικότητας άφιξης επισκεπτών
9.   ΤΙΜΗ (τιμολογιακή πολιτική)
10.    ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ
10.1   Στρατηγική Επικοινωνίας
10.1.1   Στόχοι Επικοινωνίας
10.1.2   Κοινά - Στόχος
10.1.3   Εταιρική ταυτότητα
10.1.5   Εφαρμογές Εταιρικής Ταυτότητας
10.1.8   Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας (site)
10.1.10   Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
10.1.12   Η πορεία των Social Media
10.1.13   Τακτική/δράσεις στα Social Media
10.2   Πωλήσεις: προαπαιτούμενα, τεχνικές, διαχείριση
10.2.1   Εφαρμογή διαχείρισης καναλιών
10.2.2   Μηχανές αναζήτησης (SEM – SEO)
10.2.3   Κρατήσεις μέσω ιντερνετ (Web Booking)

• Δυναμικές κοινότητες επηρεασμού επιλογής προορισμού ( Aggregatorsites-Tripadvisor)
• Web-page
10.2.4   Αναλυτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Κόστους για διαδύκτιο
10.3   Διαφήμιση
10.3.1   Επικοινωνιακή Καμπάνια Εθνικών και τοπικών Φορέων
10.3.2   Επικοινωνιακή Καμπάνια μονάδας

• Digital Campaign
• Facebook Campaign
10.3.3   Προϋπολογισμός Κόστους Διαφημιστικής Καμπάνιας
10.4   Δημόσιες Σχέσεις
10.4.1   Σχέσεις με MME - Γραφείο Τύπου
10.4.2   Σχέσεις με τους Πελάτες
10.4.4   Διαχείριση Κρίσεων
10.4.7   Προϋπολογισμός Κόστους Δημοσίων Σχέσεων
10.5   Επένδυση - Προϋπολογισμός Επένδυσης - 5ετίας
11.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
11.1   Παραδοχές / Οικονομικά Αποτελέσματα
11.2   Σύνολο Εσόδων/Διαμόρφωση Τιμών*
11.2.1   Ανάλυση εσόδων από λοιπές δραστηριότητες
12   ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παραρτήματα

1. Αρχιτεκτονικά σχέδια
2. Μακέτες εντύπων, Αφίσες και λοιπό προωθητικό υλικό
3. Οθόνες (screenshot) και λοιπό διαδικτυακό υλικό
4. Προϋπολογισμοί